Важни съобщения

logo

Уважаеми родители,

Първият учебен срок приключи успешно. Задачите, които си поставихме в началото на учебната година, са изпълнени. Учебно-възпитателният процес се води на нужното ниво. Учителите в своята работа влагат знания, творчество, иновации и създават необходимите условия учениците да се учат в спокойна атмосфера.

Показаните резултати са много добри. Разнообразните инициативи правят децата по-отговорни. Утвърдените правила се спазват от всички. Радвам се, че училището се превръща в любимо място за нашите ученици, дава им самочувствието на знаещи и можещи.

Не се успокояваме от постигнатото, а продължаваме напред . Предизвикателствата, които стоят пред нас са много. Интересните уроци и занимания продължават. Знаем, че нищо даром се не дава, а с учение се получава.

Уважаеми родители,

От мое име и от името на учителския колектив искам да изкажа благодарността си към Вас за помощта и подкрепата.

Добрите резултати са плод на доброто партньорство.

Когато работим заедно, когато градим взаимоотношенията си на доверие е уважение, всички сме удоволетворени!

 

Директор: Евгения Тренчева