Новини и събития

„Четенето е магия“ – това бе мотото на измиталата седмица в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско.

Активно се включиха всички в националната кампания. Разнообразни, полезни и интересни инициативи накараха децата да осмислят, че няма нищо по-ценно от една прочетена книга:

  • Радиочас „Ползата от четенето“
  • Моят учител разказва за любимата книга
  • Кътове на четене в училище
  • Големите четат на по-малките
  • „Мама приказка чете“
  • Посещение на детската библиотека
  • Табла „Какъв ме прави четенето“