В НУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе обучение и квалификация на учителите за „Работа с образователния софтуер  Енвижън“ – един компютър – много мишки.

Интересно, полезно, съвременно – това е бъдещето на обучението.

Формирането на дигитална култура у  подрастващите трябва да става още от ранна детска възраст.

Всички учители сме обединени около тази идея и работим за нейната реализация.