Четиридесет ученика от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско се включиха в Проект „Образование за утрешния ден“. 

Осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

В клуб „Приятели на компютъра“ ще участват ученици от 2-ри клас с ръководител Анка Хаджиева

В клуб „Да творя с компютър“ ще участват ученици от 3-ти клас с ръководител Мария Рахова

Децата ще усвояват нужните дигитални компетентност, които са необходими в днешно време и подготвят подрастващите да реагират адекватно на предизвикателствата на времето.