Голямо предизвикателство за всички ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско бе гостуването на „Музейко“.

„Енергията на човешкото тяло – роботизирана ръка“, представено от младите обучители на „Музейко“ показаха на децата, че ученето чрез правене е не само забавно, но и много полезно.

„Човекограма – разпределяне на енергията в човешкото тяло“ събуди интереса у нашите четвъртокласници. Те получиха ценна информация, гледаха презентация и разбраха за човешкото тяло и енергията, която е нужна за него.

Поставянето на децата в различни условия и обстановка, „различните уроци“ събуждат любопитството у тях и желанието за четене и откриване на нови неща.

Ние приветстваме „Музейко “ и LIDL, защото е насочено към децата, тяхното развитие и интереси.