Новини и събития

11 януари е обявен за световен ден на думата „Благодаря“.  Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ под ръководството на своите учители изработиха табло „Искам да благодаря“, в което изразиха благодарности към своите близки, учители, приятели.

Всички бяха единодушни, че думата „Благодаря“е вълшебна и е израз на уважение и признателност.