Новини и събития

Проектите са част от иновациите в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско. Проекти на различна тематика изразяват вижданията на децата, карат ги да търсят и намират интересни и непознати факти. Чрез проектната дейност  се постига екипност в работата. Училището е място, където учениците показват не само знания, но и креативност.

Проектните задания имат за цел да обогатят светогледа на малкия ученик и да го накарат да излезе от създадени стереотипи. Удовлетворени сме от резултатите, които виждаме ежедневно.