Новини и събития

Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско се включиха активно в деня на розовата фланелка. С различни инициативи по класове изразиха своето отношение към поведението в училище и тормоза над другите. Всички се обединиха и казаха „Не“ на тормоза, убедени, че всяко дете е личност, има своите права и отговорности. Никой няма право да нарушава личното пространство и всеки трябва да бъде изслушан и уважаван!