Новини и събития

Природата започва да се раззеленява  и ....ето ги пчелиците - трудят се неуморно,

от цвят на цвят събират те прашец,

а после в кошера отново

превръщат го във капчици медец!

Така най-малките ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско представиха своите екипни проекти на тема „ПЧЕЛЕН КОШЕР” !