Новини и събития

„Език свещен на моите деди….“.

Грамотността и познаване на правилата на родния език се учат още в началното училище.

На поредното състезание „Аз и буквите“ учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско показаха много добри и отлични резултати.

Те провериха своите знания, свързани с правописните особености на езика, четене с разбиране и познаване  на  български детски класици и произведения.

Поздравяваме всички ученици, учители и родители!

Екипната работа, доверието и трудът носят удоволетвореност на всички!