Новини и събития

В продължение на три дни НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско бе домакин на среща по НП „Иновации в действие“, на която взеха участие  иновативно училище ОУ „Панайот Хитов“ гр. Сливен, и две неиновативни – VIII ОУ „Кракра Пернишки“ гр. Перник и СУ „Георги С. Раковски“ гр. Велико Търново. Целта на посещението бе споделянето на добри практики и обмяна на опит.

Програмата за посещение на място включваше наблюдение   в учебни часове в начален етап. Иновативните уроци, които предложи училището , бяха различни и запомнящи се. Наблюдението на интердисциплинарни уроци : „Математика, музика, технологии и предприемачество“, „Математика с физкултура“, „Математика с Енвижън“, „Обичам природата и се грижа за нея“, „Моят билет към света“ предизвикаха голям интерес. Урокът „С китара в ръка“ по музика показа, че той може да бъде истински, само когато е подплатен с демонстрация и владеене на музикални инструменти. Занятието в ПГ „Пчеличка“ – „Моите сетива“ е показателно за подготовката на малките ученици в първи клас. Дискусията за „трудните деца“ и обменения опит ни дават самочувствие, че работим в правилна посока относно децата, нуждаещи се от подкрепа.

Три дни изпълнени с много емоции и добри практики!

Дни на приятелството и ползи от НП „Иновации в действие“!