Новини и събития

Молитва за тебе, Българио моя

Днешният ден – запомнящ се!

Всички заедно, показахме, че носим България в сърцето си!

Горди наследници на достойни деди!

Щом училището възпитава своите ученици да обичат род и родина, България ще пребъде!

Честит празник!