Новини и събития

Интересни и полезни занимания за учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с екологична насоченост се проведоха днес.

Учениците от Iте и  IIте класове засаждаха фиданки в градския парк. Те чуха интересна беседа от инж. Георги Кушлев от ДГС – град Добринище за видовете дървета и животни в Пирин планина. „Всеки клас вече има свое дърво, за което трябва да се грижи, за да расте“ – посъветва ланшафтен архитект Райна Цигорийна – н.к. отдел „Озеленяване“.

Учениците от IIIте и IVте класове, заедно с ПЛТГ „Н. Вапцаров“ и НП „Пирин“ поставиха нови табели в планината с послания за опазване на това безценно богатство – нашата гора.

Г-н Росен Баненски – директор на НП „Пирин“ благодари на учениците за инициативата и екологичното възпитание на подрастващите.

Когато има сътрудничество между институциите, се реализират полезни инициативи.