Днес ученици, учители и родители от НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско почетохме паметта на поета Никола Вапцаров.

С дълбоко смислен и прочувствен рецитал „Вапцаров е жив” учениците от IV-те класове рецитираха стихове от Вапцаров, представиха факти от биографията му и пяха песни по негови произведения.

Присъстващите бяха поздравени от зам. Кмета на Община Банско- г- н Ив. Ръхов.