Днес в НУ „Св. П.  Хилендарски”се проведе тренировъчно занятие по противопожарно безопасност с професионалното участие на служители от РСПБЗН гр. Банско.

За 2 мин.25 сек. Целият наличен състав на училището напусна сградата при подаден сигнал от директора.

Учениците се запознаха с оборудването на пожарникарите при гасене на пожар, сигналната система и оборудване на пожарната кола.

Инсценировката „Гасене на пожар” предизвика голяма емоция.

Учениците от НУ „Св. П.  Хилендарски” разбраха колко отговорна е професията на пожарникаря, какви качества трябва да притежава и отново си припомниха правилата за безопасност и националния телефон 112.