Новини и събития

008

Учениците от 3 –б клас: Лъчезара Пиришанчина, Милуш Панчев и Иван Чакъров получиха награди от фондация „Въздигане”- грамоти и книги. Те участваха в обявения конкурс: „Заветът на кан Кубрат днес” с видео рецитал.

Възпитанието на подрастващото поколение в дух на патриотизъм е отговорна задача на всеки български учител.