Новини и събития

Днес в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе  тренировъчно занятие по БДП с представители на РПУ – Банско. Служителите на реда запознаха учениците с рисковете на пътя. На модулната площадка в училищния двор децата си припомниха основните правила  за безопасно поведение, които трябва да спазват като участници в движението.