Прием

Със Заповед № 152 / 28.06.2019г. на Директора на НУ "Св. Паисий Хилендарски" - Банско  са класирани и записани в 1 клас  за учебната 2019 / 2020 година  следните учениците, разпределени по класове, както следва:

 

plakat

Заявление за прием в първи клас

Заявление за прием в подготвителна група

Заповед №106 / 26.03.2019г.