Програми

Учители: Г-жа Юлия Рускова и г-н Марин Бърдарев

Клас: I а и Сборна група.

Учебната програма цели да се поставят основите за изграждане на конкретни умения и навици и формиране на музикалните понятия. Чрез обучението по музика се реализират следните цели :

 -   създаване на желание за общуване с музиката;

  • възпитаване в дух на съпричастност и любов към българската традиция и култура;
  • формиране и развитие на музикалния слух, като необходимо условие за по-резултатно участие в музикалната практика;
  • формиране и развитие на музикално – изпълнителски умения;
  • балансирано развитие на интелектуалния и емоционален потенциал на основните музикални дейности: пеене, слушане на музика, творчески дейности, съчиняване
  • Формиране на понятия, свързани с изпълнителската дейност, различните жанрове, тонови трайности
  • Запознаване с тембъра на различните видове инструменти

 

Малки „Орфееви таланти” - 2018

Всяка година малките „Орфееви таланти” от Началното училище печелят медали на Национален музикално - фолклорен конкурс „Орфееви таланти”, който се провежда на 23, 24 и 25- ти март в гр. Пловдив с участието на 1500 деца на различна възраст от цялата страна. Конкурсът е част от културната програма на Министерството на образованието и науката. Малките таланти започват своето музикално развитие, благодарение на Общинската лятна програма „Детско лято”, която се провежда всяка година в Началното училище.