Програми

Учители: г-жа Мария Стоянова и г-н Атанас Цонев

Класове: IV а и IV б

Учебният материал е разработен в съответствие с действащата учебна програма за СИП математика и български език за 4-ти клас. Часовете по СИП съчетават обучителните цели със занимателни елементи. Помагат да се приложат и затвърдят усвоените знания.

СИП – Български език – Предлаганите задачи и упражнения развиват знанията на четвъртокласниците за правописа, за езиковите единици, изреченията и текста.

СИП – Български езк и математика подпомагат четвъртокласниците в подготовката им за успешното представяне на Национално външно оценяване.