Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Ремонт на покрив и освежаване на фасада на НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9089168

 

ОБЯВА – публикувано на 13.06.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – публикувано на 13.06.2019г.

Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 24.06.2019г.

Протокол - публикувано на 02.07.2019г.

Договор - публикувано на 15.07.2019г.