Учениците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ вече имат компютърен кабинет със съвременно обзавеждане. Физическата среда е важно условие децата да се чувстват добре. Новите функционални маси им осигуряват спокойствие и пространство за изпълнение на поставени задачи. Всеки ученик разполага с осигурено електронно устройство.