От 13 до 15 юли учители от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ се включиха в обучителен семинар по проект: „Променяме се с климата“, в град Поморие. Проектът е част от европейска програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

В рамките на 3 дни участниците в проекта обсъждаха глобални теми, свързани с климатичните промени и влиянието им върху околната среда, икономическите сектори и здравето на човека.

Екологичното възпитание е част от работата в училище.

Учителите, съвместно с лектори от „Институт за прогресивно образование“, се обединиха около идеята: „Да ценим, пестим и пазим природните ресурси, като компоненти на климата“.

В заключителната сесия бяха създадени екипи, които разработиха проекти за планиране на проектно-базирано обучение в училище, което ще стартира в началото на новата учебна година.

Всички ученици и учители от Начално училище ще се включат в дейности, спомагащи за екологичното възпитание и обучение.

Семената на знанието, хвърлени днес, ще дадат плод в бъдеще, когато тези деца ще бъдат ангажирани граждани.

Нека промяната започне от нас!