Новини и събития

Днес гост в НУ ,,Св. Паисий Хилендарски" бе госпожа Светла Стоянова, представител на РИОСВ - град Благоевград. По повод Световния ден на водата - 22-ри март - тя представи на нашите четвъртокласници интересна презентация.

Обогати знанията им за влиянието на човека върху околната среда и действията, които всички ние трябва да предприемем за опазването на природата. Презентацията развълнува учениците и те бяха активни участници в проведената беседа.