Новини и събития

Днешният ден на водата в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско беше отбелязан с много интересни и разнообразни инициативи.

Тази година той преминава под мотото „Вода за мир“.

Заедно ученици, учители и родители твориха и разговаряха за значението на водата в нашия живот.

Учениците от III – а клас, облечени като дъждовни капки, засвидетелстваха своето преклонение към водата, а децата от ПГ, хванати за ръце, с балони показаха, че сме много силни, когато гледаме в една посока и мислим за този толкова важен ресурс, водата.