Новини и събития

Работна среща по проект “SMILES”  от програма „Еразъм +“. 

В град Краков споделяме изпълнението по проекта и обсъждаме бъдещите дейности, свързани с развитието на меките умения. Формиране на качества, свързани с екипна работа между учители, родители, деца в подкрепа на емоционалното и психичното здраве на подрастващите. 

Участниците по проекта са НПО „Знам и мога“, НУ „Св. Паисий Хилендарски“ от българска страна и партньори от Полша, Испания и Чехия.